Efficiënte oplossingen leerproblemen en leerstoornissen | Eureka Onderwijs

Eureka Onderwijs, wat is dat?

Eureka Onderwijs is een vzw met een sociaal doel. We bieden normaal tot hoogbegaafde leerlingen met leerstoornissen nieuwe kansen. Zo kunnen ze nadien weer mee in het gewoon onderwijs.

Eureka Onderwijs biedt:

· Erkend dagonderwijs
· Cursussen tijdens de paas- en zomervakantie
· Diagnose, advies en naschoolse begeleiding

Erkend dagonderwijs

Eureka Onderwijs is een erkende, niet-gesubsidieerde school voor kinderen tussen 7 en 14 jaar. Er is jaarlijks plaats voor ongeveer 70 leerlingen. De leerlingen blijven 1 à 2 schooljaren en keren dan terug naar een hogere klas in een reguliere school.

Intensief onderwijs wordt aangeboden voor leerlingen met een gemiddeld tot hoog IQ én ernstige vormen van leerachterstand omwille van leerstoornissen of externe factoren. Dit voor leerlingen uit het 2de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs en voor het 1ste en 2de jaar moderne wetenschappen.

Vakantiecursussen

Tijdens de paas- en zomervakantie geven we cursussen. Ze zijn gericht op kinderen die hier geen les volgen. Vier dagen lang leren ze onze technieken en werkwijze kennen. Op een aangename manier leren ze hoe je efficiënt leert. Onze cursussen leveren snel resultaat en werken op lange termijn.

Centrum voor diagnose, advies en begeleiding

In ons centrum testen we kinderen met leerproblemen. De diagnose geeft een antwoord op een heleboel vragen. Van daaruit geven we concreet en werkbaar advies. Kinderen kunnen in ons centrum ook terecht voor naschoolse begeleiding.


Het Team

Anny Cooreman
Lieve Vanderlinden
Astrid Deblock
Yelina Vranckx
Evelien Verluyten
Lucas Hermans
Katrien Cordemans
Claire Hubrecht
Elke Bogaert
Els Demeester
Marie Dumon
An De Blaes
Christel Smeys