In de pers | Eureka Onderwijs

Bekijk de reportages die gemaakt werden aan het begin van het schooljaar 2015-2016.

In het VRT-journaal:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.242966

In VTM Royalty:


"Eureka vierde 25 jaar bestaan met het symposium het M-decreet: Een redelijke uitdaging? "

Beluister het Radio 1-interview van maandag 19 mei met Anny Cooreman over Eureka en het M-decreet.


7 maart 2014

"Hulpmiddelen zijn nodig om kinderen met leerstoornissen dezelfde kansen te geven"

Anny Cooreman legt in De Standaard uit waarom hulpmiddelen noodzakelijk zijn voor kinderen met leerstoornissen. Klik op de afbeelding hieronder en lees het volledige artikel.

[naar boven]


Persbericht: Aftrap campagne Dyslexie? Ga voor een luisterboek!

Kijk op ikhaatlezen.be

Op 28 februari, stelde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet de campagne ‘Ik haat lezen’ voor. Met deze campagne willen Luisterpuntbibliotheek, ADIBib en de minister luisterboeken onder de aandacht brengen van jongeren met dyslexie.

Ongeveer 5% van alle schoolgaande jeugd heeft dyslexie. Dit wil zeggen dat in een klas van twintig kinderen gemiddeld één kind met een leesstoornis zit. In veel gevallen is het probleem zo ernstig dat het hele leerproces afgeremd wordt. Het is een vicieuze cirkel: een kind dat niet goed kan lezen en schrijven, loopt een achterstand op en kan niet mee met de rest van de klas.

Dyslexie is niet te genezen. We moeten deze kinderen dus bijstaan met de hulpmiddelen die voorhanden zijn en die ze in hun latere leven en carrière vanzelf zullen gebruiken. Luisterboeken zijn daar een perfect voorbeeld van. Door kinderen van jongs af te stimuleren de tools op hun maat te gebruiken, kunnen zij een al te grote achterstand vermijden. Samen willen we de krasse uitroep van “ik haat lezen!” ombuigen tot “mag ik nog een boek?”.

[naar boven]


Ik haat lezen: de campagne

De Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) werkt al een tijdje samen met Eureka ADIBib om educatieve boeken om te zetten naar een digitaal bestand voor leerlingen met dyslexie. Zo worden schoolboeken voorgelezen, en kunnen ze op de laptop worden ingevuld.

Luisterpunt, de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking, en de VUV ondertekenden vorig jaar een overeenkomst waardoor Luisterpunt Daisy-boeken ook mag uitlenen aan personen met dyslexie. Daisy-boeken zijn gewone boeken die van begin tot eind worden ingelezen.

Om dit aanbod bekend te maken, ondersteunen de departementen Onderwijs en Cultuur van de Vlaamse overheid Luisterpunt en ADIBib in hun campagne die vandaag gelanceerd wordt.

Samen willen we iedereen met dyslexie een hart onder de riem steken en aantonen dat lezen altijd kan, voor iederéén.

Minister Pascal Smet las voor de gelegenheid ook zelf een jeugdboek in: Zoon, van Raf Walschaerts. Dit luisterboek kan vanaf nu geleend worden door leden van Luisterpuntbibliotheek. Ook lokale bibliotheken met een Daisy-werking kunnen het aanvragen bij Luisterpunt.

Verder worden kinderen en jongeren met dyslexie aangesproken met affiches in de scholen, in de treinstations, in logopediepraktijken en in bibliotheken. Er komen artikels op maat in vakbladen, in alle Klasse-magazines, in De Bond, …

We bezoeken een aantal scholen, organiseren een studiedag en zorgen voor leuke gadgets.

Op de campagnewebsite ikhaatlezen.be vinden kinderen en jongeren met dyslexie op een toffe manier informatie op maat. Ze kunnen zelf ook input geven.

Ook ouders, leerkrachten en logopedisten vinden leesvoer en tips. Iedereen kan er zijn of haar mening, vraag, suggestie of net dat ene gepaste antwoord kwijt.

De campagne wordt tenslotte ook gelinkt aan de Jeugdboekenweek, waar de geselecteerde boeken vanaf het tweede leerjaar een Daisy-luisterfragment krijgen.

Kijk dus zeker op ikhaatlezen.be!

[naar boven]


28-29 januari 2012

Eureka in de krant

Zowel de weekendeditie van Het Nieuwsblad als De Standaard besteedden een ganse pagina aan Eureka.

[naar boven]


27 januari 2012

Persbericht: Onderwijscommissie enthousiast na bezoek Eureka Leuven

Eureka slaagt erin om leerlingen met ernstige leerstoornissen na 1 à 2 jaar succesvol te laten re-integreren in het gewone onderwijs. De leerlingen hebben een positiever zelfbeeld en meer leervaardigheden die ook later in hun werksituatie optimaal benut kunnen worden. De expertise van Eureka inzake onderwijs, didactiek en leerstoornissen werd heel positief onthaald.

Volgende noden kwamen aan bod:

1° Inzetten op competentieontwikkeling van leerkrachten met betrekking tot leerstoornissen.

2° Voldoende investeren in praktijkrelevant onderzoek. Een kenniscentrum als Eureka Leuven hierbij een plaats geven.

Middelen vrijmaken voor bijzondere doelgroepen als kinderen in type 4 die nood hebben aan aangepast didactisch materiaal.

4° Jongvolwassenen met leerstoornissen en werkgevers moeten met hun vragen terecht kunnen in een expertisecentrum.

5° Het gebruik van computer en compenserende hulpmiddelen blijkt heel schoolafhankelijk.

[naar boven]


22 januari 2012

Ine Lammers exposeert bij de Europese Commissie.

Onze lerares Artistieke Opvoeding geeft een solo expositie bij de Europese Commissie van 16 januari tot 6 maart 2012. Meer informatie vind je op www.inelammers.be. Graag een seintje vooraf.

[naar boven]


20 september 2011

Uit de nieuwsbrief - september 2011 van Karin Brouwers, Vlaams volksvertegenwoordiger

Bezoek aan Eureka

Vrijdag 9 september bezocht Karin 'Eureka' te Kessel-Lo. Eureka is een school voor begaafde leerlingen met leerstoornissen en structuurproblemen. Een 70-tal kinderen uit heel Vlaanderen volgen er een tweejarig intensief programma. Leerlingen met potentieel die in het gewone schoolcircuit dreigen vast te lopen, krijgen een unieke kans om door te stromen en hun talenten te ontwikkelen. Door de unieke aanpak biedt Eureka kinderen met leerstoornissen extra kansen voor de toekomst....

U kan zich abonneren op de nieuwsbrief via letop.be

[naar boven]


september 2011

Eureka Onderwijs in Klasse. "Mirakelschool voor leerproblemen"

Lees voor

De Eurekaschool helpt leerlingen met leerproblemen die normaal of hoogbegaafd zijn. “We willen een alternatief zijn voor het buitengewoon onderwijs, waar leerlingen dikwijls niet meer naar het gewoon onderwijs terugkeren”, zegt Anny Cooreman. “Alle kinderen tussen zeven en veertien jaar met gemiddeld of hoog verbaal IQ zijn hier welkom.

Na twee jaar moeten ze de Eurekaschool weer verlaten. We willen ze terug integreren in het gewoon onderwijs.

Het volledige artikel vind je hier.

[naar boven]


27 mei 2011

400.000 euro extra voor dyslexiesoftware in Vlaamse scholen

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) heeft beslist om de budgetten voor dyslexiesoftware in scholen gevoelig op te trekken. Bij de opstart in 2009 was 25.000 euro voorzien, maar Smet besliste nu 394.000 euro extra vrij te maken.

[naar boven]


dinsdag 19 mei 2011

Dyslectici een verstandelijke handicap?

Ouders van kinderen met dyslexie zijn vaak de wanhoop nabij als hun kind weer maar eens met slechte schoolresultaten naar huis komt. Ze maken zich ongerust over de toekomst van hun kinderen. Uit een peiling van 2010 blijkt dat 4 op 5 Amerikanen dyslexie associeert met een verstandelijke handicap. Ze hebben allemaal ongelijk!

Richard Branson, de charismatische baas van Virgin, Carole Greider, Nobelprijswinnaar geneeskunde 2009, Ted Turner, mediamagnaat, Henry Ford, ... Allemaal dyslectici!

[naar boven]


donderdag 14 oktober 2010

Oudstudent Eureka werkt mee aan "studeren met dyslexie"

Ward De Spiegelaere, oud-leerling van Eureka, doctoreert nu als bioloog aan de Universiteit van Gent. Hij werkte er recent mee aan “Studeren met dyslexie”, een zeer inspirerende documentaire over wat het is om verder te studeren met dyslexie. Een aanrader. Naar aanleiding van de release van de DVD, werd Ward ook gecontacteerd door Radio 2 en De Standaard.

Bekijk de documentaire hier.

[naar boven]


28 september 2010

Eureka onderwijs ook voor volwassenen?

Eureka Onderwijs bouwde als labo- en oefenschool heel wat kennis en expertise op in het domein van leerstoornissen. Deze wil Eureka nu ook inzetten op het niveau van volwassenen. Voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, was dit het signaal om een bezoek te brengen aan Eureka Onderwijs.

Lees hier de artikels uit Passe Partout en Streekkrant.

[naar boven]


7 juni 2010

Hand in hand voor verbreding

Op 7 juni 2010 heeft het Ministerie van Onderwijs en Vorming het rapport "Hand in hand voor verbreding" voorgesteld.

Dit rapport van de werkgroep 'deeltijds kunstonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' beschrijft de aanpassingen die nodig zijn in de leeromgeving om leerlingen met speciale noden kwaliteitsvol kunstonderwijs te laten volgen. Ook Eureka Onderwijs werkte mee aan het opstellen van dit rapport.

Het rapport is terug te vinden op de website Onderwijs Vlaanderen

[naar boven]


Dinsdag 9 maart 2010

Minister strijdt tegen dyslexie

In de school Eureka in Kessel-Lo is het boekenproject van de vzw Die’s-Lekti-kus voorgesteld. Ook minister van Onderwijs Pascal Smet bracht een bezoek en wil zo de strijd tegen woordblindheid mee aangaan.

Woordblindheid of dyslexie is voor zeven tot tien procent van de Vlaamse kinderen een dagelijks probleem. Het project Aangepast Digitale Boeken of kortweg ADIBib moet daar verandering in brengen door schoolboeken voor lager en secundair onderwijs aan te bieden in luistervorm.

Een voorleesprogramma betekent voor kinderen met dyslexie een groot verschil. Zo kunnen ze zelfstandiger werken en begrijpen ze beter wat ze leren. Maar ondanks het probleem worden de boeken in heel wat scholen nog niet gebruikt. Minister van Onderwijs Smet ziet de voordelen wel in en wil het project alvast verder blijven steunen.

Bron: ROBNET

[naar boven]