Veelgestelde vragen over onze werking | Eureka Onderwijs

Veelgestelde vragen

1. Hoe weet ik of mijn kind past binnen Eureka Onderwijs?
2. Is Eureka Onderwijs erkend door het Departement Onderwijs?
3. Waarom is Eureka Onderwijs betalend? Waarom krijgt Eureka Onderwijs geen subsidies?
4. Wat is het verschil tussen Eureka Onderwijs en een gewone school?
5. Hoe kan ik Eureka Onderwijs helpen?
6. Krijgen leerlingen huiswerk?
7. Moeten de kinderen nog naschools naar de logopedist?
8. Zijn er andere mogelijkheden buiten dagonderwijs om met jullie technieken te leren werken?
9. Van waar komen de leerlingen?
10. Wat is ASKI?
11. Wat is RTS?
12. Waar bestel ik publicaties van Eureka?


Klik hier als je nog een vraag wil toevoegen.


1. Hoe weet ik of mijn kind past binnen Eureka Onderwijs?

Eureka Onderwijs richt zich in de eerste plaats naar normaal tot hoogbegaafde kinderen met ernstige leerstoornissen tussen 7 en 14 jaar.

We hanteren een begaafdheidsnorm: verbaal IQ > 95 voor het basisonderwijs,
verbaal IQ > 100 voor het secundair onderwijs.

Leerlingen met grote tekorten in schoolvorderingen worden toegelaten.

Voor leerlingen met een zwakkere intelligentie of een probleem met het abstract denken is het schoolritme te zwaar en de leerstof te abstract. Leerlingen met autismespectrumstoornissen behoren niet tot onze doelgroep.

Volgende groepen krijgen extra aandacht:
  • leerlingen dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dysfasie, dyspraxie en ADD
  • hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren
  • leerlingen met nood aan individuele aanpak zoals leerlingen met een ziektegeschiedenis, leerlingen met didactische tekorten door schoolkeuze, leerlingen die verhuizen uit het buitenland, anderstalige leerlingen, …


2. Is Eureka Onderwijs erkend door het Departement Onderwijs?

Eureka Onderwijs voldoet aan de eindtermen. We geven getuigschriften basisonderwijs en eerste graad secundair.

Onze school is erkend door het Departement Onderwijs.


3. Waarom is Eureka Onderwijs betalend? Waarom krijgt de school geen subsidies?

Onze school ontvangt geen subsidies. De reden hiervoor is dat wij niet voldoen aan de rationaliseringsnormen voor een nieuwe school. Hiervoor zouden we in het basisonderwijs 150 leerlingen moeten hebben en in het secundair 250 leerlingen. Veelvuldig overleg met het departement onderwijs en de verschillende ministers heeft geen bruikbare, subsidieerbare piste opgeleverd. Daarom hanteert onze school een solidariteitsprincipe en doen we beroep op sponsors om beurzen toe te kennen.

De schoolprijs dekt alle vaste kosten die we als school maken (huur van de gebouwen, werkingskosten en betalingen van leerkrachten) alsook uitstappen, studieboeken en wekelijkse sportactiviteiten. Niet inbegrepen zijn de kosten voor het individuele schoolmateriaal, naschoolse studiebegeleiding, extra afspraken en ondersteuning, na wederzijds akkoord.

De kostprijs mag echter geen beletsel vormen om uw kind een kans te geven op een betere toekomst. Informeer dus steeds naar wat mogelijk is.


4. Wat is het verschil tussen Eureka Onderwijs en een gewone school?

Onze leerlingen leren omgaan met hun beperkingen . Ze leren hun leerstoornissen compenseren en hun talenten ontplooien. Bijna al onze leerlingen kunnen ASO of TSO aan. En later zelfs hoger onderwijs of universiteit.

Eureka Onderwijs 25 jaar ervaring. We ontwikkelen eigen methodes en technieken die werken. Na een interne opleiding zijn onze leerkrachten experts in leerproblemen.

Onze leerlingen krijgen de standaard getuigschriften. Die zijn dezelfde als in andere scholen. Onze leerlingen keren dus probleemloos terug naar het gewone onderwijs.

5. Hoe kan ik Eureka Onderwijs helpen?

Je kan Eureka Onderwijs financieel steunen via Eureka Foundation.

Er zijn ook andere manieren. Je kan ons ook steunen via het Fonds ‘Vrienden van Eureka’. Dit kan via de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.


6. Krijgen leerlingen huiswerk?

Onze leerlingen krijgen meer huiswerk dan in andere scholen. Dit kan worden aangepast aan de draagkracht van de leerlingen. Alleen door intens, gericht en efficiënt te werken kunnen ze hun achterstand ombuigen. Het huiswerk verdelen we in twee soorten.

De eerste soort zijn de dagelijkse taken . Dit zijn routinetaken die de leerling grondig moet inoefenen. Het gaat over tafels, Franse woordjes, etc. De leerlingen doen deze taken elke dag. De inhoud en het doel staan van tevoren vast.

De tweede soort zijn de agendataken. Bij elke les hoort huiswerk. Dit kan een toets zijn of een werkje.

Het huiswerk gebeurt in principe thuis. Onze school voorziet ook een begeleide studie van 16u tot 17u30.


7. Moeten de kinderen nog naschools naar de logopedist?

Normaal gebeurt de naschoolse begeleiding nu binnen onze school. Voor specifieke problemen maak je best nog andere afspraken.


8. Zijn er andere mogelijkheden buiten dagonderwijs om met jullie technieken te leren werken?

Tijdens de paas- en zomervakantie organiseren we cursussen. Ze zijn bedoeld voor kinderen die geen les volgen in onze school. Kinderen maken er kennis met onze technieken en methodes. De focus ligt sterk op het leren leren.

We organiseren ook tal van educatieve diensten. Zo verspreiden we onze kennis bij ouders, leerkrachten, logopedisten, CLB, etc. door:

• vormingen
• studiedagen
• symposia

We ontwikkelen ook onze eigen publicaties. Daarin behandelen we taal, rekenen en vreemde talen. De leerlingen en hun ouders kunnen er thuis mee werken. Meer info vind je op Eureka Expert .


9. Van waar komen de leerlingen?

Onze leerlingen komen uit scholen van over heel Vlaanderen. De kaart hieronder stelt dit visueel voor.


10. Wat is ASKI?

ASKI staat voor ‘Als spelling een kwelling is’. Het is onze eigen spellingmethode. Die hebben we speciaal ontwikkeld voor leerlingen met:

• problemen met spelling
• dyslexie
• dysorthografie

Onze technieken maken spelling toegankelijk voor leerlingen met een achterstand. Het motiveert de begeleiders door de verfrissende manier van werken. Volgende principes liggen aan de basis van ASKI:

• remediërend
• motiverend
• gericht op praktijk
• met meerdere zintuigen
• met structuur

Meer info vind je op Eureka Expert .


11. Wat is RTS?

RTS staat voor ‘RekenTrapperS’. Het is onze eigen rekenmethode. Die hebben we speciaal ontwikkeld voor leerlingen met:

• problemen met rekenen
• dyscalculie

RekenTrapperS voorkomt en verhelpt problemen en verrijkt de leerling. Het bestaat uit een reeks bundels die frequente struikelblokken behandelen. RekenTrapperS gebruikt concrete materialen in een alledaagse context. Onze methode werkt met specifieke technieken:

• getalkaarten
• boven- en onderburen
• tweelingen
• met cirkels

Meer info vind je op Eureka Expert .


12. Waar bestel ik publicaties van Eureka?

Onze publicaties kan je bestellen op de website van Eureka Expert .