De organisaties van Eureka Leuven | Eureka Onderwijs

Eureka Leuven, wat is dat?

Eureka Onderwijs maakt deel uit van het groter geheel Eureka Leuven. De andere delen zijn Eureka Expert, Die-’s-lekti-kus, ADIBib en Foundation.


VAN MANKEMENT TOT TALENT | SCHEP KANSEN VOOR DE TOEKOMST


Al deze delen samen hebben één doel gemeen. Ze willen leerlingen met leerstoornissen ondersteunen van mankement tot talent.

Ze geven deze leerlingen meer kansen om:

· hun leerstoornissen te compenseren en hun talenten te ontwikkelen
· actief deel te nemen aan de maatschappij
· zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige personen

Eureka Expert

Eureka Expert bundelt al onze expertise en kennis. Ze levert tal van producten en diensten. Die zijn zowel vormend als vernieuwend.

Enkele voorbeelden van publicaties zijn:

· eigen taalmethode in ‘Als spelling een kwelling is’
· eigen rekenmethode in ‘RekenTrapperS’

Voor elke uitgave zitten leerkrachten, logopedisten, orthopedagogen en psychologen samen. Dit overleg waarborgt de kwaliteit. Onze methodes zijn bruikbaar voor elke leerling. Dus ook voor kinderen zonder leerstoornis.

Eureka Expert publiceert ook uitgaven voor leerkrachten. Ze organiseert ook vormende diensten zoals:

· vormingen
· studiedagen
· symposia

Eureka Die-'s-lekti-kusdieslektikus logo

Eureka Die-’s-lekti-kus verspreidt onze kennis en expertise in het Vlaamse onderwijs. Voor elk project zoekt ze een geschikte partner.

De projecten worden gratis verspreid in alle Vlaamse scholen. Al onze projecten hebben 3 doelen:

· Onderwijs en scholen bewust maken van leerstoornissen;
· Hun kennis vergroten door ze te informeren;
· Hen ondersteunen bij de aanpak van leerstoornissen

Enkele van die projecten zijn:

· infopakket ‘Eerste hulp bij leerstoornissen’ met de video ‘Ik heet niet dom’ (2001)
· www.letop.be en bijhorende e-nieuwsbrief met tips, voorbeelden en recensies (sinds 2001)
· werkmap ‘Leerzorg’ met werkfiches en DVD (2005)
· werkmap ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’ (2007)
· de ADHD-toolkit (2009)

Eureka ADIBib logo adibib

ADIBib is een project dat gegroeid is uit Die-’s-lekti-kus. Het is een gratis aangepaste digitale bibliotheek, uniek in Europa. Ze verzamelt digitale versies van schoolboeken.

Leerlingen met leerstoornissen krijgen het digitale boek op hun laptop. Met voorleessoftware kunnen ze het boek laten voorlezen. Zo kunnen ze zonder hinder werken met de gewone schoolboeken. Ze vullen zelf de oefeningen in op hun computer.

ADIBib krijgt de bestanden gratis van Vlaamse educatieve uitgeverijen. Daarom is elke uitgave van ADIBib ook volledig gratis.

Momenteel zijn er meer dan 3700 titels beschikbaar. Je kan de stand van zaken volgen op Facebook.

Eureka Foundationfoundation logo

Eureka Foundation verzamelt fondsen voor Eureka Leuven. Zo steunt ze projecten van de andere organisaties van Eureka. Dit stimuleert al onze bestaande projecten.

Bovendien geeft het de kans om te groeien. Via giften en beurzen wil Eureka Foundation:

· gelijkheid van kansen bieden
· een betere aanpak en preventie van leerstoornissen stimuleren
· wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen stimuleren