Schooluren, klasindeling, lessen en huiswerk | Eureka Onderwijs

Praktisch

Op leeftijd in de klas

De leerlingen zitten zoveel mogelijk op leeftijd in de klas. Het programma kan in samenspraak met de ouders indien nodig worden aangepast aan individuele noden. Zowel op gebied van leerstoornis als van niveau. De klassen zijn in de lagere klassen iets kleiner dan in een gewone school.

Indeling van de lessen

Op onze school krijgen leerlingen het normaal aantal vakken. We volgen het leerplan en behalen de eindtermen. Het gewone lessenpakket vullen we aan met een aantal vormende lessen:

  • computertechnieken
  • studietechnieken
  • sociale vaardigheden

We vullen de lessen anders in. De leerlingen nemen actief en intensief deel. Ze denken samen mee en schrijven hun eigen antwoorden op kleine white boards. Zo zien we meteen wie mee is en wie niet. En kunnen we daar direct op inspelen.

Onze leerlingen studeren veel in de klas. De leerkracht wisselt om de 10 minuten van lesvorm. Zo is er minder kans op verveling. Enkele lesvormen zijn:

  • werken per twee
  • samenwerken met de hele klas
  • luisteren naar de theorie
  • elkaar coachen
  • schrijven op uitwisbare bordjes
  • apart werken in werkboeken

Snelle leerlingen zijn dikwijls eerder klaar dan de anderen. We zetten ze dan in als coach voor de tragere leerlingen. Deze werkvorm is gunstig voor beide leerlingen. De tragere leerling krijgt extra begeleiding, de snellere leerling verstevigt zijn eigen kennis. Bovendien leert hij ook belangrijke sociale vaardigheden.


Huiswerk

De leerlingen studeren in de klas maar thuis ook. Enkel door herhaling kunnen ze hun achterstand ombuigen. Het huiswerk verdelen we in 2 soorten.

De eerste soort zijn de dagelijkse taken . Dit zijn routinetaken die de leerling grondig moet inoefenen. Het gaat over tafels, Franse woordjes, etc. De leerlingen doen deze taken elke dag. De inhoud en het doel staan van tevoren vast.

De tweede soort zijn de agendataken. Bij elke les hoort huiswerk en of een les

Het huiswerk gebeurt in principe thuis. De ouders zijn dan de belangrijkste steun voor de leerling. Onze school voorziet een begeleide studie van 16u tot 17u30.

Schooluren

Leerlingen volgen hetzelfde aantal uren les als in andere scholen.
Onze lesuren zijn aangepast aan het openbaar vervoer:

· Maandag: van 8u45 tot 15u40
· Dinsdag: van 8u45 tot 15u40
· Woensdag: van 8u45 tot 12u10
· Donderdag: van 8u45 tot 15u40
· Vrijdag: van 8u45 tot 15u40

’s Middags is er een uur pauze. Onze school volgt de normale regeling voor schoolvakanties.

Kom je van ver?

Leerlingen kunnen indien nodig verblijven in een naburig internaat:
· Montfort Internaat in Rotselaar, 016/35.91.30, montfortinternaat@scarlet.be
· Internaat Heilig Hartinstituut (voor meisjes) in Heverlee, 016/39.92.02,
internaat@hhh.be

In het verleden hebben gastgezinnen ook al leerlingen opgevangen.
Neem contact op met de school voor meer info.Schrijf je in voor onze infoavond

  • Infoavond Eureka Onderwijs