Schoolvisie | Eureka Onderwijs

Visie Eureka Onderwijs

De hefboom

Zorg voor zuinige inspanningen en sterk resultaat. Wees zuinig met je energie en die van het kind. Zoek wat echt helpt. Zet in op veranderingen voor het leven. Zorg dat elk kind met leerstoornissen zichzelf kan leren helpen. onderwijs_hefboom.png

De schroef

Leer methoden en technieken aan die breed inzetbaar zijn, doorheen de jaren en op vele domeinen. Zorg dat je nieuwe technieken en methoden ontwikkelt die iedereen gemakkelijk kan aanleren en onthouden. Geef het kind de kans om problemen flexibel op te lossen. onderwijs_universeel.png

De tangram

Je kan de stukken inzetten waarover je beschikt. Zeur niet over gebrek aan middelen, motivatie, inzet, mensen, … zoek creatieve oplossingen met wat je ter beschikking hebt. Geloof in je creatieve kracht. Zoek een oplossing tot je er één vindt die bij jou past. onderwijs_veelzijdig.png

Stevige basiskennis, vaardigheden, zelfkennis

Het basisprincipe dat elke leerling dagelijks succes moet ervaren om te kunnen uitgroeien tot een persoon met zelfvertrouwen, is universeel geldig. Eureka onderwijs stelt zichzelf deze uitdaging door in te zetten op drie pijlers: basiskennis, vaardigheden en zelfkennis.


Principes Eureka Onderwijs


Hoe zetten we deze principes om in de praktijk?

Hoe leerlingen blijven motiveren?

We zien dat als we intensief inzetten op volgende aspecten, de intrinsieke motivatie om te leren toeneemt.

Ouders als belangrijke partners

Voor Eureka Onderwijs zijn de ouders de eerste partners, we hebben namelijk eenzelfde doel. Ouders worden nauw betrokken in het schoolproces.

Schrijf je in voor onze infoavond

  • Infoavond Eureka Onderwijs