Inschrijven in onze school | Eureka Onderwijs

Inschrijving Eureka Onderwijs

Aanmelding

Onze school ziet elke leerling die zich aanmeldt samen met de ouders voor een grondig gesprek. Je stuurt hiervoor een dossier op met alle gegevens van vroegere onderzoeken. Op basis van dit dossier gebeurt een eerste selectie. Als het dossier onvolledig is bijv. geen intelligentieonderzoek, kan dit onderzoek in Eureka adviescentrum of elders gebeuren. In het gesprek komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Reden en noodzaak van Eureka Onderwijs.
  • Voordelen en nadelen.
  • Motivatie bij ouders en kind.
  • Emotioneel welbevinden.
  • Kans op herinstroom na 1 of 2 jaren.

Het gesprek wordt aangerekend als een adviesgesprek. In een aantal gevallen raden we aan te kiezen voor andere oplossingen. Wij ondersteunen dit advies dan praktisch en concreet met eventueel een individueel handelingsplan.

Als het kind afwijkt van het gewone traject, wordt dit grondig besproken.

De begaafdheidsnormen zijn VIQ (verbaal IQ) >95 voor het basisonderwijs, VIQ >100 voor het secundair onderwijs. We leggen geen basisnormen voor schoolvorderingen. De leerlingen van het basisonderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij hun leeftijdsgroep.

Meld je aan via dit formulier.

Bijdrage voor 2017-2018

Instap

De school heeft per klas plaats voor een beperkt aantal leerlingen. Voor de hele school is er plaats voor ongeveer 70 leerlingen.

Een instap gebeurt bij voorkeur bij het begin van het schooljaar. Uitzonderlijk is een latere instap mogelijk.

Prijs

Eureka Onderwijs is erkend maar niet gesubsidieerd. De voornaamste reden is de kleinschaligheid en het feit dat de leerlingen er slechts kort verblijven. De school hanteert een solidariteitsprincipe.


Onze school hanteert een solidariteitsprincipe.

Basisonderwijs Secundair onderwijs
De normale inschrijvingsprijs

€ 11 150

€ 11 700

Verminderde inschrijvingsprijs
De verminderde inschrijvingsprijs moet schriftelijk aangevraagd worden (per mail of per brief) en met een persoonlijke motivatie.
€ 9 450
€ 9 850
Uitzonderlijk staan we beurzen toe
Overleg dit mondeling met Anny Cooreman en ondersteun uw aanvraag nadien met een dossier op maat.

Om in aanmerking te komen voor de verminderde inschrijvingsprijs vragen we om dit verzoek schriftelijk te motiveren.

Het schoolgeld dekt alle vaste kosten (o.a. werkingskosten maar ook schooluitstappen, sportactiviteiten, studieboeken). Bijkomende kosten zijn beperkt. Voor het secundair zijn de schoolboeken zijn in de prijs inbegrepen.

Voor kinderen tot 12 jaar wordt een fiscaal attest kinderopvang opgemaakt voor de verplichte middagopvang.

De kostprijs mag echter geen beletsel vormen om uw kind een kans te geven op een betere toekomst. Informeer dus steeds naar wat mogelijk is.

Schrijf je in voor onze infoavond

  • Infoavond Eureka Onderwijs