Doelgroep

Doelgroep

Eureka Onderwijs is gericht op leerlingen met een normaal tot hoog IQ die op lange termijn kiezen voor hoger onderwijs. Onze school is gespecialiseerd in het aanbieden van innovatief en intensief onderwijs dat leerlingen met leerstoornissen meer kansen geeft om ASO of TSO met succes te volgen. We bieden onderwijs aan op het niveau van het 2de leerjaar tot en met het 1ste graad. De leerlingen blijven in principe 2 jaren. Korter of langer kan in overleg met de ouders. De re-integratie in gewone scholen na dit intensief aanbod lukt in 95% van de gevallen.Bij de aanmelding wordt rekening gehouden met de kans op her-instroom na Eureka in een school in Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

Daarom hanteert Eureka Onderwijs ook begaafdheidsnormen namelijk,

VIQ (verbaal IQ) >95 voor het basisonderwijs en VIQ >100 voor het secundair onderwijs. We leggen geen basisnormen voor schoolvorderingen. De leerlingen van het basisonderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij hun leeftijdsgroep. Het onderwijs heeft een sterke aandacht voor het verwerven van basiskennis én vaardigheden.

Leerlingen met automatiseringsstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en ADD met een goed redeneervermogen of logisch denken maken heel sterke vorderingen. Voor hen zetten we sterk in op het leren compenseren op alle mogelijke manieren. Leerlingen die door ziekte of verhuis uit het buitenland meer intensieve ondersteuning nodig hebben, kunnen een aangepaster leertraject volgen.oor leerlingen met een grote nood aan concreet onderwijs en veel praktijk is Eureka Onderwijs geen juiste keuze. Het leerstofpakket is zwaar en er is veel huis en thuiswerk.

Leerlingen met autisme of ASS hebben snel last van de vele individuele leerlijnen en het actief coachen in de klas. Voor hen is Eureka Onderwijs minder aan te raden.

Leerlingen met gedragsproblemen en leerlingen met ADHD horen niet bij de doelgroep. Zij hebben nood aan andere invalshoeken dan de compenserende aanpak op vlak van kennis en studeren.

RedenVanAanmelding.png

Schrijf je in voor onze infoavond

  • Infoavond Eureka Onderwijs