Aanpak

De leerling als persoon

Doelen persoonlijkheidsontwikkeling

 • Omgaan met leerstoornis: sterktes en zwaktes kennen,
 • Eigen noden kunnen verwoorden.
 • Gericht hulp en ondersteuning vragen.
 • Hulpmiddelen gepast inzetten.

Sociale vaardigheden

 • vergroten van weerbaarheid en noden verbaal kunnen uiten.
 • Positief zelfbeeld opbouwen met voldoende realiteitszin.
 • Zelf kunnen coachen en coaching aanvaarden.

Leerlingen zijn actieve participanten van hun eigen leerproces

De lessen vragen veel actieve medewerking, door de specifieke lesmethoden krijgen de leerlingen snel feedback .


Sociale vaardigheden

De leerlingen leren verantwoordelijkheid en zorg te dragen voor zichzelf en anderen. Het samenleven en samen leren in groep krijgt veel aandacht. Sociale vaardigheden komen geïntegreerd aan bod in alle lessen.

Op verschillende momenten van het schooljaar tonen leerlingen hun creatieve talenten voor ouders, grootouders, bezoekers en elkaar.

De leerling als student

Doelen studievaardigheden

 • Eigen studieprofiel kennen: en ik auditief, visueel of motorisch of een combinatie ervan?.
 • Coöperatief leren: leren van anderen, aanleren van coachingvaardigheden, coaching aanvaarden.
 • Dit stimuleert het actief denken, vergroot het leren samenwerken en geeft succeservaring aan elke leerling.
 • Zelfcontrolereld leren: Zichzelf leren opvragen o.a. Door actief gebruik te maken van computerprogramma's.
 • Zelfsturend leren: plannen, omgaan met grote leerstofonderdelen.
 • Leren doorzetten en volhouden.
 • Denken op hoger niveau: flexibel oplossingen leren zoeken, complex leren denken, doelen stellen, schema’s leren gebruiken, stappenplannen maken, onthoudfiches personaliseren, …
 • Actief op zoek gaan naar persoonlijke compenserende maatregelen en het netwerk leren inschakelen.

Studie in de klas

Elke les geeft de leerkracht ruimte voor actieve studiemomenten. Er is ruimte voor het aanleren van heel diverse studietechnieken. De leerling leert zijn eigen sterktes en zwaktes kennen en verwoorden. De leerlingen leren multi-sensoriële vormen inzetten bij het studeren.

Zelfsturend leren

De leerlingen hebben een klasaanbod met individuele doelstellingen. Er is een grote interne klasdifferentiatie met aangepaste doelen per leerling. De leerlingen maken actief gebruik van controleboeken. Ze beschikken voor zowat elk vak over oplossingenboeken waarmee ze leren werken. De zelfcontrole staat centraal. De leerkracht treedt op het moment van controle op als coach bij het zoeken en bijsturen van fouten.

De leerkrachten maken actief gebruik van peer tutoring en coöperatief leren. De leerlingen leren elkaar ondervragen, elkaar uitleg geven, een andere leerling coachen, hulp aanvaarden, tips geven aan medeleerlingen, leiding nemen, … Dit alles heeft een positief effect op hun sociale vaardigheden. `

Een eigen leer – en denkstijl ontdekken

In heel wat lessen werken we multi-sensorieel, dit wil zeggen dat we werken met een combinatie van woord, beeld en geluid. Het doel hierbij is om samen opzoek te gaan naar de individuele leer-en denkstijl van een leerling om op die manier de zelfkennis te vergroten. We zien dat het vergroten van deze zelfkennis dikwijls een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie om te leren.


Leren zichzelf helpen

We geven de leerlingen hierbij een vrije toegang tot compenserende hulpmiddelen. Kennis hebben over welke hulpmiddelen aansluiten bij je leerbehoeften is noodzakelijk. Weten wat je nodig hebt om je einddoel te bereiken is onmisbaar bij een volwaardige maatschappelijke integratie.

Wij stimuleren een ruim gebruik van menselijke hulp. Het is belangrijk om een ruim netwerk te creëren rond jezelf. Leerlingen leren zorg dragen voor zichzelf en voor elkaar.

Leerling uit het zesde leerjaar met en zonder gebruik compenserende hulpmiddelen

Effecten bij leerlingen


Schrijf je in voor onze infoavond

 • Infoavond Eureka Onderwijs