Onze school | Eureka Onderwijs

Eureka Onderwijs: onze school

Schrijf je nu in voor onze infoavond


volleybal_geel.jpg

Eureka Onderwijs is erkend, niet-gesubsidieerd dagonderwijs voor normaal tot hoogbegaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen. Eureka onderwijs is een uniek project in Europa. We bieden onderwijs voor het 2de tot en met 6de leerjaar en het 1ste en 2de jaar secundair Moderne Wetenschappen. Een gemiddelde cyclus duurt 1 à 2 schooljaren.

Eureka onderwijs biedt een intensief programma en werkt met eigen methodieken. We verwachten van de leerlingen grote inzet, flexibiliteit en motivatie. Het onderwijs wordt klassikaal aangeboden, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk op leeftijd zitten.

De methodieken die centraal staan, zijn ontwikkeld doorheen 25 jaar ervaring in het werken met kinderen met leerstoornissen. Deze methodieken zijn universeel en niet leeftijdsgebonden. Hierdoor zijn ze complementair aan het aanbod van het gewoon onderwijs. Onze leerlingen krijgen tools in handen die ze in hun verdere schoolloopbaan actief kunnen gebruiken.

Een gewoon buitengewoon aanbod met verhoogde zorg

Eureka Onderwijs biedt intensief onderwijs met een gewoon leerplan.

Het aanbod is klassikaal maar elke leerling heeft eigen doelstellingen en compenserende hulpmiddelen. We volgen goedgekeurde leerplannen en hanteren de eindtermen. Voor leerlingen met een verhoogd tempo in bepaalde domeinen bieden we uitbreiding of extra aan. Dit extra aanbod is zowel uitbreiding in hoeveelheid als in moeilijkheidsgraad. Voor leerlingen met een heel trage evolutie of extra nood aan remediëring, bieden we een beperkter aanbod met minimiumdoelstellingen die nodig zijn voor de herintegratie in het gewoon onderwijs.

Getuigschrift en/of attest

Eureka Onderwijs is een erkende school die door de schoolinspectie wordt opgevolgd. Het leerplan komt grondig aan bod. De eindtermen moeten behaald worden, rekening houdend met de leerstoornis. De leerlingen maken in ruime mate gebruik van redelijke maatregelen als compenserende voorleessoftware, spellingcontrole, elektronisch woordenboek, rekenmachine, onthoudfiches, stappenplannen, mondelinge bijkomende toetsen, de audio-pen, … De volgende school krijgt een dossier met attest leerstoornis en individuele aanbevelingen.

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Registreren en meer info over Eureka Onderwijs kan hier.

Schrijf je in voor onze infoavond

  • Infoavond Eureka Onderwijs