VOLZET|Vreemde talen en leren leren | 1ste, 2de en 3de secundair | Pasen 2017

Doelgroep

Leerlingen uit het 1ste, 2de en 3de secundair

Prijs

€290,00

Beschrijving:

ZET JE OP DE WACHTLIJST: stuur een mail naar boekhouding@eurekaleuven.be met vermelding van de titel van de cursus. Van zodra er plaats vrijkomt, laten we je het weten.

De leerlingen werken aan Frans en/of Engels in kleine groepen. Elk kind heeft een computer. We oefenen zowel mondeling als schriftelijk. We vertrekken van mooie verhalen en dialogen om de vreemde taal op een zeer interactieve manier te leren kennen.

De begeleiders bepalen de doelen per kind a.d.h.v. de school en het huidige niveau. De verschillende studievaardigheden komen geïntegreerd aan bod. Zo leren de kinderen de computer gebruiken als hulp- en controlemiddel. Ze oefenen het memoriseren op rijm, met prenten en in verhaalvorm. Het schematiseren komt aan bod in de spelling- en spraakkunstregels.

Het Eureka team werkte eigen cursussen Nederlands, Frans en Engels uit voor kinderen met dyslexie. De talrijke tips hieruit komen tijdens deze cursus aan bod.