Rekenen en Taal | 1ste leerjaar | Zomer 2018

Doelgroep

Kinderen die uit het eerste leerjaar komen

Prijs

€295,00

Beschrijving:

Voor spelling steunen we op de vernieuwde versie van "Als spelling een kwelling is". We trainen het spellingbewustzijn door onder meer de blokkenmethode. We automatiseren en brengen de eerste spellingregels aan met efficiënte, kindvriendelijke regels en verhalen. We oefenen diverse leestechnieken om zowel het technisch als het begrijpend lezen te verbeteren. De leeskwaliteit, het leestempo en het leesplezier staan centraal.

Binnen rekenen richten we ons zowel op het versnellen van rekenvaardigheden als op het vergroten van het inzicht. Het gebruik van eenvoudig materiaal zoals getalkaarten, lichaam, lintmeter en speelkaarten vergroten het rekenplezier, de succeservaring, het rekentempo en het getalinzicht. We maken gebruik van de methode “RekenTrapperS".

Er is veel afwisseling en er zijn heel wat doe-activiteiten. We passen de rekeninhouden en taaloefeningen aan op basis van de problemen en het niveau.