Cursus Taal en Rekenen | Eureka Onderwijs

1ste tot en met 4de leerjaar: Taal en Rekenen

Wie?

Leerlingen van het 1ste tot 4de leerjaar. Je werkt in kleine groepjes. We delen de groepen in volgens leerprobleem en niveau.

Wanneer?

Paasvakantie: van 9 april 2018 tot en met 12 april 2018 | Schrijf je in: 2de, 3de, 4de
Zomervakantie: van 20 augustus 2018 tot en met 23 augustus 2018 | Schrijf je in: 1ste, 2de, 3de, 4de

Lesuren?

Elke dag krijg je les tussen 9u30 en 16u00. We voorzien opvang van 9u tot 17u.

Leerstof

Deze cursus bestaat uit twee delen. We zoomen in op taal en rekenen. We wisselen veel van leer- en oefenvorm. Je oefent de verschillende technieken met eenvoudig materiaal.

Voor spelling gebruiken we het boek ‘Als spelling een kwelling is’. Je traint je spelling met speelse regels en verhalen. Je oefent met blokken waardoor je inzicht vergroot. Je ontdekt hoe je je eigen teksten nakijkt op schrijffouten. Je oefent nieuwe leestechnieken op vlak van technisch en begrijpend lezen.

Voor rekenen passen we onze methodes uit RekenTrapperS toe. Er wordt zowel op kennis als op inzicht. Je leert sneller en efficiënter rekenen. Je gebruikt concreet materiaal zoals speelkaarten en een lintmeter. Je werkt ook met je eigen lichaam en met getalkaarten.

Het laatste uurtje van de vierde cursusdag is voor de ouders. Hierin lichten we kort onze werkwijze toe. We vertellen meer over onze methodes, boeken en materiaal. En hoe je ouders je vanaf nu het best kunnen coachen. Er is geen tijd voorzien voor individuele zorgvragen. Ouders kunnen vrijblijvend ook onze publicaties inkijken en aankopen. We beschikken over bancontact. Indien gewenst kan er steeds contact opgenomen worden met ons diagnostisch centrum voor individueel advies.