Cursussen paasvakantie en zomervakantie | Eureka Onderwijs

Vakantiecursussen voor leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen


Wat mag je verwachten?

In onze school volgen jaarlijks ongeveer 80 leerlingen les. Toch kampen veel Vlaamse leerlingen met leerproblemen. Voor die leerlingen bieden wij cursussen aan. Die worden gegeven tijdens de paas- en zomervakantie.

Elke leerling met leerproblemen is welkom op onze cursussen. Welk leerprobleem je hebt, is niet van belang.

Tijdens deze vierdaagse cursus laten we jullie kind kennis maken met de verschillende Eureka-technieken.

We bieden onder andere op lees- en spellingstrategieën aan en oefenen met de kinderen op rekenen aan de hand van onze rekenmethode “RekenTrappers”.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor leren leren. Na deze vier intensieve dagen kan uw kind aan de slag met onze technieken.

Tijdens deze cursus maken we gebruik van eigen materiaal. Onze werkwijze steunt op multi-sensoriële principes. Zo werken we met o.a. uitwisbare bordjes, blokken, computerprogramma’s, etc.

Onze coaches zijn experts in leerproblemen die ook lesgeven op Eureka.

Eureka Onderwijs biedt twee keer per jaar cursussen aan. Dit gebeurt in de paas- en zomervakantie. Deze cursussen zijn bestemd voor kinderen die geen les volgen op onze school. Vorig jaar volgden 150 enthousiaste leerlingen een vakantiecursus op Eureka.

In totaal zijn er vijf soorten cursussen. Meer informatie over elke cursus vind je in de zijbalk. De cursussen zijn opgedeeld per leeftijd. Onderstaand schema toont welke combinaties er mogelijk zijn:

Basisonderwijs:

1 2 3 4 5 6
Taal en Rekenen x x x x
Taal, Rekenen en Frans
x x
Sprint en Computer x x x

Secundair onderwijs:


1
2
3
4
5
6
Vreemde talen en Leren leren
x
x
xSprint en Computer
x
x
x
x


Cursus voor ouders

Ouders kunnen bij ons ook een vakantiecursus volgen. Deze cursus richt zich vooral tot ouders met kinderen in het basisonderwijs. We werken met technieken die hun nut bewezen hebben in Eureka Onderwijs. Zo proberen we de ouders vaardiger te maken in het ondersteunen van hun kind bij huiswerk en studeren. We bieden hierbij verschillende strategieën aan, ook op vlak van ICT.

Praktisch?

Paasvakantie: van 9 april 2018 tot en met 12 april 2018.
Zomervakantie: van 20 augustus 2018 tot en met 23 augustus 2018

  • Taal en Rekenen (+/- 12 leerlingen per cursus)
  • Taal, Rekenen en Frans (+/- 15 leerlingen per cursus)
  • Vreemde talen en Leren leren (+/- 15 leerlingen per cursus)

Voor deze cursussen verwachten we je 4 volle dagen. Je krijgt elke dag les tussen 9u30 en 16u00. We voorzien opvang van 9u tot 17u.

  • Sprint en Computer (max. 8 leerlingen + coach per cursus)

Voor deze cursus verwachten we je samen met je coach (ouder, leerkracht, logopedist, etc.) 4 halve dagen. Volg je de cursus in de voormiddag? Dan krijg je les tussen 9u30 en 12u00. Indien voldoende interesse richten we ook een namiddagcursus in.

Het kleine aantal leerlingen per cursus garandeert de kwaliteit. Zo kunnen we intensief en gedifferentieerd oefenen.

Annulatievoorwaarden

Een niet-betaalde plaats is niet gereserveerd. Breng je betaling zo snel mogelijk in orde.
Annuleren kan.

  • Je annuleert tijdig d.i. 30 dagen voor de start. Dan betaal je € 15 administratiekosten. De rest van het bedrag wordt teruggestort.
  • Bij laattijdige annulatie betalen we 80 % terug bij overmacht door ziekte of ongeval (met doktersattest). In andere gevallen betalen we niet terug.