Resultaat diagnose leerstoornissen en leerproblemen | Eureka Onderwijs

Mogelijke reacties op je aanvraag

Ons team bespreekt het dossier van je kind. Aan de hand daarvan kijken we of ons centrum voldoende meerwaarde biedt voor jullie.

Hieronder vind je een overzicht van de drie mogelijke reacties .

1. Ons centrum is niet geschikt voor je kind

Soms is ons centrum niet het meest geschikt. Dit kan als het niet duidelijk om een leerprobleem gaat.

We verwijzen door naar een ander centrum wanneer er vermoedelijk ook andere problemen zijn zoals:

 • ruimere ontwikkelingsproblemen
 • autisme
 • gedragsproblemen
 • emotionele problemen

Het diagnostisch centrum is gespecialiseerd in leerstoornissen, niet in de hierboven vermelde problematiek.

2. Bijkomend onderzoek wordt voorgesteld

Bijkomend onderzoek wordt voorgesteld:

 • Indien nog geen uitgebreid onderzoek gebeurde
 • Indien we denken dat bijkomend onderzoek nodig is om een zinvol antwoord op je vraag te geven

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. Je kind komt samen met één van de ouders. Deze eerste afspraak verloopt als volgt:

 • Onze medewerker heeft een kort intakegesprek met jullie. Hierdoor krijgen we meer informatie over de ontwikkelingsgegevens. Ook bekijken en evalueren we de lopende begeleiding.
 • Onze medewerker test je kind. De testing gebeurt in 1 afspraak of gespreid over 2 afspraken, afhankelijk van het aantal af te nemen testen.
 • Het testonderzoek vindt plaats zonder de ouder.
 • Indien dit nog niet gebeurd is, wordt er eerst een IQ-test afgenomen.. De scores van alle subtests omlijnen het profiel. Wat zijn de sterke kanten? Wat zijn de zwakke kanten?
 • We kijken dan verder welke andere testen nog zinvol zijn.

Het adviesgesprek volgt meestal 1 à 2 weken later. Hierin bespreken we de resultaten met beide ouders. Ook je kind moet hierbij aanwezig zijn.

We maken een concrete analyse en geven praktisch advies. Je krijgt een uitgebreid verslag mee van deze diagnose. Indien van toepassing krijg je ook een attest dyslexie of dyscalculie.

3. Je kind is al uitgebreid onderzocht. We stellen een adviesgesprek voor.

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. We verwachten hierbij steeds beide ouders en het kind.

Je kind brengt zijn/haar schoolmateriaal mee: agenda, toetsen, schoolboeken, werkboeken van alle vakken. Indien van toepassing, breng je ook map/schrift/blaadjes van zorgjuf, logopediste, remedial teacher, ... mee.

Dit hebben we nodig om zicht te krijgen op

 • het niveau waarop je kind werkt in de klas, bij de zorgleerkracht, de logopediste, …
 • welke fouten je kind maakt, wat wel goed gaat, …

Onze onderzoeker kijkt hoe je kind leert. Met deze informatie stellen we de diagnose scherper. We maken een concrete analyse en geven praktisch advies.