Begeleiding scholen en leerlingen met leerproblemen | Eureka Onderwijs

Begeleiding

Begeleiding van leerlingen

Onze coaches begeleiden leerlingen met ernstige leerstoornissen. De coaching gebeurt buiten de schooluren.

Tijdens deze sessies leert je kind:
· werken met onze technieken en methodes
· hoe het het best leert
· zijn sterktes en zwaktes beter kennen en hoe ermee om te gaan

Begeleiding van scholen

Ook scholen kunnen contact met ons opnemen. Wanneer ze bijkomend advies wensen rond de aanpak van één of meerdere leerlingen met ernstige leerstoornissen in hun eigen school. Dit gebeurt op vraag van en in samenspraak met de ouders.

We zoeken naar de meest werkbare en optimale begeleiding :
· Hoe pak je dit leerprobleem het best aan in de klas?
· Welke hulpmiddelen kan je gebruiken?
· Hoe kan je aan de slag met redelijke aanpassingen?