Testen op leerstoornissen en leerproblemen | Eureka Onderwijs

Diagnose

Wat houdt dit in?

Ons centrum is gespecialiseerd in leerstoornissen bij kinderen, jongeren en volwassenen met normale tot hoge begaafdheid. Het diagnostisch centrum maakt deel uit van Eureka Leuven. Dit betekent dat ook de expertise die wordt opgebouwd in Eureka Onderwijs en Eureka Expert meegenomen wordt in het diagnostisch proces en advies.

De diagnose verloopt als volgt:

  • Je meldt je aan via het aanmeldingsformulier
  • Je bezorgt ons een dossier van je kind. Hierin vermeld je de problemen met het leren. Zeg ook wat je van ons centrum precies verwacht;
  • Met dit dossier gaat ons team aan de slag. We vormen een beeld van de problemen. We kijken of ons centrum voldoende meerwaarde kan zijn in jullie situatie.

Wat hebben we nodig?

Maak een dossier van je kind. Voeg volgende informatie zeker toe:

  • Een kopie van de verslagen van alle eerdere onderzoeken.
  • Een verslag van de leerkracht en/of kopie van het rapport. Hierin staan zijn/haar observaties over de ontwikkeling van je kind;
  • Indien reeds een IQ-test werd afgenomen, vragen we het verslag met alle subtestscores. Je kunt het CLB toelating geven om dit aan ons te bezorgen.
  • Een verslag van de bijwerkleerkracht. Dit kan een logopedist, taakleerkracht of zorgleerkracht zijn;
  • Als uw kind dyslexie of dyscalculie heeft zal u een attest nodig hebben. Voor dit attest hebben we het leerlingdossier van de school nodig. We hebben voor lezen, spelling en rekenen de scores nodig van het LVS (leerlingvolgsysteem). Deze scores zitten in het dossier van uw kind op school. U neemt contact op met het CLB om die scores aan ons te bezorgen. Dit kan rechtstreeks van het CLB of via u.

Dit dossier mail je naar test@eurekaleuven.be. Je kunt het ook opsturen ( zie contact).

Na ontvangst van het aanmeldingsdossier zijn er drie mogelijke reacties.

Afspraken worden niet telefonisch vastgelegd.

tarieven

diagnostiek, begeleiding, consultatie, behandeling

opstart dossier multidisciplinair team + intake kind/jongere + adviesgesprek 1,5 uur
(opstart dossier = gegevens verzamelen, dossieranalyse, hypothesevorming vooraf)
(bijkomend verslag = € 120,00)
210,00
onderzoek + intake kind + adviesgesprek
(incl. 1 halve dag onderzoek en onderzoeksverslag en eventuele attesten)
(incl. opstart dossier)
550,00
uitgebreid onderzoek + intake kind + adviesgesprek
(incl. 2 halve dagen onderzoek en onderzoeksverslag en eventuele attesten)
(incl. opstart dossier)
730,00
heradvies zonder opstart dossier
90,00
overleg met school, ouders en betrokkenen in Eureka te Leuven, 1,5 uur
110,00
begeleiding op maat per uur 50,00
werkboeken aan verkoopsprijs publicatielijst

variabel