Advies over leerstoornissen en leerproblemen | Eureka Onderwijs

Advies na de diagnose

En nu?

De diagnose is gesteld. Je weet welke leerstoornis(sen) je kind heeft. Hoe moet het nu verder? Wat wil dit zeggen voor de toekomst van je kind? Hoe kunnen zijn of haar talenten wel optimaal ontwikkeld worden? Welke vaardigheden heeft je kind nodig om om te gaan met zijn/haar leerstoornis?

We bespreken samen de sterke en zwakke kanten. We evalueren ook het effect van de leerstoornis(sen) op alle schoolvakken.

Het advies gaat ook over de lopende begeleiding. Zo kunnen we aanraden om de prioriteiten opnieuw te evalueren.

Het advies is uitgebreid en concreet, zowel op korte als langere termijn en kadert in een ruimer geheel.

Ons advies is gericht op het kind en de ouders. Ook tips voor de school en externe hulpverleners komen aan bod. Dit kunnen de zorgleerkracht, logopedist, etc. zijn. Zij kunnen aanwezig zijn tijdens het gesprek als de ouders dit wensen.

Ouders als coach

We schakelen de hulp van de ouders in. Daarom is ons advies ook op hen gericht. Samen bekijken we wat mogelijk is. Hoe ondersteun je je kind het best?

Je kind leert beter wanneer je als ouder actief coacht. Daarom laten we je kennismaken met onze technieken en methodes . We gebruiken ze ook in onze school en we weten dat ze werken.