Centrum voor diagnose, advies en begeleiding | Eureka Onderwijs

Diagnose, advies en begeleiding

Ons diagnostisch en adviescentrum werkt contextueel en met de vraag van ouders en/of school als centraal punt. Ons onderzoek is multidisciplinair. Voor aanvullende onderzoeken doen we beroep op externe disciplines.

Ons testteam heeft ruime ervaring in het begeleiden van kinderen met een leerstoornis in de klas. Wij geven dan ook concrete, werkbare adviezen en bruikbare tips voor ouders, de school en de leerkrachten. Schoolondersteuning van ouders en schoolteams en opstellen van een individueel handelingsplan is mogelijk.

Wie kan bij ons terecht?

Leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid van kleuters tot en met 2 de secundair.

  • Leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid van kleuters tot en met 2de secundair.
  • Leerlingen met een adviesvraag omwille van hoogbegaafdheid.
  • Leerlingen met een advies- of diagnosevraag omwille van problemen op school.
  • Leerlingen met een adviesvraag i.v.m. dyslexie, dyscalculie, dysfasie, dyspraxie, ADD en/of concentratieproblemen.

Volwassenen met een adviesvraag i.v.m. leerstoornissen.


Ons adviescentrum werkt niet specifiek rond problematieken als ASS, autisme of ADHD.

Meld je aan via dit formulier.

Nog vragen? Wil je hier meer over weten?
Mail dan naar test@eurekaleuven.be